กิ่ง ก้าน ใบ | ออกแบบสวน | รับจัดสวน 

© 2015 Ginggaanbai Ltd. All Rights Reserved

91/241 RK  Office  Park, Suwintawong  Rd. Minburi, Bangkok, Thailand 10510

Tel.        (0) 2 543 6843, (0) 84 000 6843  Fax          (0) 2 543 6843 

Mobile  (0) 84 000 6843                                 Line@   @ginggaanbai

E-mail  ginggaanbai@hotmail.com , gingoffice@gmail.com

  • Facebook - Black Circle
  • Pinterest - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Twitter - Black Circle

BE IN

TOUCH

Send site measuring with the garden's photo and briefe the requirment

เจ้าของสวนส่งขนาดพื้นที่สวนในมุมที่ต้องการให้ออกแบบ พร้อมภาพถ่ายสวนและบอกเล่าความต้องการเบื้องต้น

Requirement Briefing & Site Surveying

สอบถามความต้องการของเจ้าของสวนและสำรวจพื้นที่หน้างาน

Submit preliminary design & Quotation

นำเสนอแบบร่างขั้นต้นและเสนอราคาค่าบริการเซ็ตอัพสวน

Contract sign & Work schedule (Quotation,Work schedule,Construction contract ,Construction drawing)

อนุมัติสัญญาจ้างพร้อมเซ็ตอัพสวน (ในรูปแบบเอกสาร)

Construction Process

ก่อสร้างงานภูมิทัศน์ตามแบบ

Site work submission (Asbuilt drawing & User manual)

ส่งมอบงานให้เจ้าของสวน ,ส่งแบบ Asbuilt drawing และคู่มือการใช้สวน

Garden care service

    บริการดูแลสวนหลังจากส่งมอบสวน 1 เดือนเพื่อให้สวนยังคงความสวยงามพร้อมใช้อยู่เสมอ

จัดสวน