Stories

คำถามเริ่มต้นสำหรับคนรักต้นไม้และอยากปลูก “ต้นไม้ใหญ่” ไว้ที่บ้าน เช่น ต้นใหญ่ไปไหม? จะปลูกได้หรือเปล่า? ปลูกแล้วจะมีปัญหากับโครงสร้างหรือไม่? ต้องมีเนื้อที่แค่ไหนถึงจะปลูกต้นไม้ใหญ่ได้? ฯลฯ มาไขปัญหาเหล่านี้ด้วยคำแนะนำด้านล่างดูค่ะ

ต้นใหญ่ไปไหม?

ลักษณะของต้นไม้จะแยกตามข...

Please reload