Hide Garden Hose : สายยางซ่อนได้

Updated: Sep 16, 2020

สวนมีขนาดเล็ก พื้นที่ค่อนข้างจำกัดไม่อยากเห็นม้วนสายยางสำหรับรดน้ำต้นไม้ที่มีสีสันฉูดฉาด หรือถอดสายยางเข้า-ออกบ่อยๆ แต่ยังคงใช้งานได้สะดวกไม่ยุ่งยาก แถมยังทำให้บรรยากาศในสวนสวยอยู่เสมออีกด้วยกล่องเก็บสายยาง

ซ่อนกล่องเก็บสายยางและก็อกสนามไว้ใต้เทอเรส (พื้นไม้ ) โดยตัวกล่องต้องเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน ทนความชื้นได้ดี เช่น แสตนเลส เหล็ก ตัวกล่องเก็บสายยางควรมีความลึกเพียงพอกับขนาดของสายยาง และเจาะช่องระบายน้ำไว้เนื่องจากติดตั้งไว้ภายนอกน้ำจะได้ไม่ขังที่กล่องเก็บสายยาง

Tip :

- โครงสร้างกล่องและโครงรับฝา เปิดควรใช้เป็นแสตนเลสเพื่อให้ ฝามีน้ำหนักเบาสะดวกในการยก

เปิด-ปิด


- ไม้พื้นที่เป็นฝาเลือกใช้ไม้ที่มีน้ำ หนักเบา เช่นกันไม้สน ไม้

สังเคราะห์จากโพลิเมอร์ หรือ

อื่นๆ


อย่าลืมติดมือจับสำหรับใช้ยกหรือเปิด-ปิดฝากล่องเก็บสายยางด้วย เพื่อการใช้งานที่สะดวก

ไม่อยากให้เห็นม้วนสายยาง หรือถอดสายยางเข้า-ออกบ่อยๆ ไม่อยากเห็นสิ่งแปลกปลอมในสวน เพราะพื้นที่เล็กและแคบ พื้นที่จำกัดทำได้ไม่ยากวิธีนี้จะทำให้สวนมีบรรยากาศที่สวยอยู่เสมอ
#gingcontent4,287 views0 comments