BELLE FLEUR (gingsite1121)

Updated: Oct 10, 2020


BELLE FLEUR : ดงดอกไม้กลางสวน


บ้านหลังนี้ทำหน้าที่เป็นบ้านหลังที่สอง เป็นบ้านสำหรับใช้ในวันหยุดพักผ่อน สวนจึงเป็นส่วนสำคัญที่มาเติมเต็มบรรยากาศภายในบ้านให้น่าอยู่ ในสวนเราเน้นดอกไม้ที่มีสีสัน ดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม และต้นไม้ใหญ่ที่เห็นดอกไม้ออกดอกพลัดเปลี่ยนไปตามฤดูกาล


ปรับเปลี่ยนและใส่รายละเอียดตั้งแต่หน้าบ้าน โดยการทำตู้จดหมายและบ้านเลขที่ เพื่อสร้างความพิเศษให้กับบ้านหลังที่สองแห่งนี้


เดินเข้าสู่สวนจากบริเวณที่จอดรถ มีต้นไทรอินโดบังสายตาเพื่อล็อกมุมมองให้เห็นสวนในบางจุดก่อนโดยไม่ให้เห็นทั้งหมด เพื่อให้ความรู้สึกตื่นเต้นเวลาที่เข้าไปในสวน


แปลนสวนลักษณะเป็น U Shape จัดวางกิจกรรมโดยรอบ มีชิงช้า ,Shelter , Garden bar เปิดคอร์ดกลางสวนและจัดตำแหน่งบ่อน้ำไว้ตรงกลางสวน เพื่อเปิดรับมุมมองจากทุกมุมเวลาที่ใช้งานในแต่ละฟังก์ชั่น แม้แต่นั่งอยู่ในบ้านก็ยังสามารถมองเห็นบ่อน้ำได้

ลานทางเดินเป็นพื้น Cobble Stone นำทางไปสู่กิจกรรมต่างๆภายในสวน จัดวางต้นไม้ใหญ่ในบริเวณที่ใกล้กับกิจกรรมนั้นๆเพื่อให้ความร่มรื่นเมื่อออกไปใช้สวนส่งต่อลวดลายไปในแต่ละฟังก์ชั่น เป็นการต่อยอดให้สวนเป็นเรื่องราวเดียวกันด้วยลาย Zigzag ไม่ว่าจะเป็นผนังตกแต่งแบบโปร่ง ผนังตกแต่งด้วยกระเบื้องบริเวณศาลา หรือแม้แต่รายระเอียดภายในบ่อน้ำ


ชิงช้าสนามรูปทรงจั่ว บังสายตาและกรองแสง ด้วยแผ่นPerforated ลวดลาย Zigzag ด้านหลังของชิงช้าเปิดโล่งเพื่อให้สวนดูกว้าง และปลูกต้นพุดด่างตลอดแนวเพื่อให้ได้กลิ่นหอมตลอดปี


Shelter ยกระดับขึ้นให้เห็นวิวสวนได้โดยรอบ ประกอบกับการออกแบบโครงสร้างที่ถ้าทายโดยการลดจำนวนเสาของศาลาให้น้อยเปิดมุมมองให้กว้างโดยไม่มีอะไรมาขวางสายตามากจนเกินไป เพื่อให้เห็นสวนได้ทั่วถึงมากที่สุด


Garden bar มุมนั่งทำงาน นั่งทานกาแฟ เป็นจุดที่ต่อเนื่องจากตัวบ้าน สามารถออกมาใช้สวนบ่อยๆ เนื่องจากทำหลังคาคลุมเพื่อกันแสงแดดและฝน-รีวิวดอกไม้ในสวนกันหน่อย-